РЕЗУЛТАТИ ОД ТРЕТИОТ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДЕН: ГУДАЧКИ, ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ, УДИРАЧКИ, ТРАДИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СОСТАВИ

Почитувани, денес се претставија кандидати од категориите Гудачки, Лимени дувачки, Удирачки и Традиционални инструменти и состави. Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Резултати- Гудачки инструменти
Резултати- Лимени дувачки инструменти
Резултати- Удирачки инструменти
Резултати- Традициски инструменти и состави