РЕЗУЛТАТИ ОД ЧЕТВРТИОТ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДЕН: ТЕОРЕТСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Почитувани родители, пријатели, соработници, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Основно и Средно музичко образование, натпреварувајќи се во следните дисциплини: Солфеж со теорија на музика, Солфеж, Теорија на музика за основно и Теорија на музика, Солфеж, Хармонија и Контрапункт за средно музичко образование. Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Резултати- Теоретски дисциплини ОМУ и СМУ