Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер на млади музичари „Сергеј Михајлов“ 2021

ПОЧИТУВАНИ, ОВДЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ВИДИТЕ СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО РАСПОРЕДОТ, ТАЈМИНГОТ И ЛОКАЦИИТЕ НА КОИ ЌЕ СЕ ОДВИВА ОВОГОДИНЕШНИОТ МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ СО НАТПРЕВАРУВАЧКИ КАРАКТЕР НА МЛАДИ ТАЛЕНТИРАНИ МУЗИЧАРИ „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“- ШТИП 2021
Во продолжение ја објавуваме целосната програма за Фестивалот со сите дисциплини, учесници, членови на комисии…
Им посакуваме успех на сите учесници
Почитувани,
 
ДМУЦ “Сергеј Михајлов” со големо задоволство ви го најавува вториот Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер на млади талентирани музичари во нашиот Штип.
Подготвени сме целата организација да биде на високо ниво со почитување на сите протоколи и мерки во време на Ковид 19.
Пропозициите за натпреварот ги објавуваме на нашата официјална веб страна и на социјалните мрежи.
За секоја информација околу натпреварот контактирајте не на info@sergejmihajlov.edu.mk.
Напомена: Доколку од било кои причини натпреварувачот не е во можност да настапи со физичко присуство, потребно е да напрви видео запис од програмата која ја исполнува и да ја прикачи на платформата YouTube, а во текот на пополнувањето на онлајн пријавата – во делот „Име и презиме на композиторот име на композицијата, опус, број и став“ да го внесе соодветниот линк каде жирито ќе може да го преслуша и оцени настапот на кандидатот.

Примерок од уплатница за уплата на котизација за учество: 

 

We at National Music Education Center “Sergej Mihajlov” are glad to announce the second International Festival with a competitive character for young talented musicians in our city- Shtip.
We are ready for the whole organization to be at a highest possible level by respecting all protocols and measures in the time of Covid19.
We publish the propositions for the competition on school’s official website and social media.
For any additional information, please contact us at the following email address: info@sergejmihajlov.edu.mk.
Note: If for any reason the contestant is not able to perform with physical presence, it is necessary to make a video capture and upload the performance on the YouTube platform. While filling out the online application – in the section “Name and surname of the composer, name of the composition, opus, number and movement” it is necessary to enter the appropriate YouTube link where the jury will be able to listen and evaluate the performance of the candidate.
We look forward to your participation

1. RULES AND REGULATIONS – 2021

2. Rulebook for the International Festival- Sergej Mihajlov- 2021

 
Registration fee payment for the competition can be made to thе following bank account:

IBAN & SWIFT Code

1
Step 1

Програма / Competition program:


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right