Резултати од третиот натпреварувачки ден во категориите Жичани инструменти и Поп и Џез дисциплина