Резултати од првиот натпреварувачки ден во категориите Дрвени дувачки, Лимени дувачки и Удирачки инструменти